Head to head scores

Week 7

Back to Head To Head scores
WeekTeamWhiteBlackTeamResultGame
1.2ARTHURAI TOBIAS JAROSLAW (1188) LUNARDI TEGUH (1136)IBM0-1game
1.2IBM RON BORNEO (912) ROWAN (unr.)ARTHURAI1-0game
2.2ARTHURAI MAX CEMBALEST (1109) ANTHONY CHRAIM (1032)IBM0-1game
2.3IBM EHSAN FARAHMANDPOUR (1549) ANDREW WITTEN (1760)ARTHURAI1-0game
2.3IBM ANAS BEN LAMLIH (1057) MAX CEMBALEST (1109)ARTHURAI1-0game
Total Score: IBM - ARTHURAI = 5.0 - 0.0
Note: We do not use these scores to calculate any awards/prizes. Forfeit/no-show games do not count.